За во целост да го присвои Егејскиот дел на Македонија Фашистичка грција ги менува сите македонски топоними во Егејскиот дел од Македонија се со цел за целосно прикривање на се она што фашистичка грција го има направено во тој дел од Македонија.

Карактеристично за нашата топонимија се суфиксите -ЦА и -ВО, се разбира има и топоними кои се очигледни со наша етимологија а ги немаат прикажаните суфикси.

За – ЦА : Каменица, Струмица, Брезовица, Митровица, Тораница, Луковица, Виница …

За – ВО : Берово, Маврово, Куманово, Делчево, Мариово, Кучково, Волково, Говрлево, Туралево, Драчево …

Подолу се наредени местата во јужната провинција ( без Беломорска Македонија)

ВИТИНА , Βυτίνα, Vitina ~ ЗАГОРА, Ζαγορά, Zagora ~ КОЊИЦА, Κόνιτσα, Konitsa ~ ЦЕПЕЛОВО, Τσεπέλοβο, Tsepelovo ~ КЕРАСОВО, Κερασσοβο, Kerassovo ~ ХРИСОВИЦА, **, Hrissovitsa ~ ТРНОВО, Τύρναβος , Tyrnavos ~ ВЕЛГОШТИ, Βελιγοστή, Veligosti ~ ВЕЛИКА, **, Velika ~ СКОПЈЕ, Σκοπια, Skopia ~ БОГДАН, **, Bogdhanis ~ БУФОВО, **, Boufovo ~ГОЛЕМИ, **, Golemi ~ ГОРИЦА, **, Goritsa ~ ГРИВА, **, Griva ~ ИГУМЕНИЦА, Ηγουμενίτσα , Igoumenitsa ~ КАМЕНИЦА, **, Kamenitsa ~ КАМЕНА, **, Kamena ~ КАМЕНО ВРЕЛО, **, Kamena Vourla ~ КАМЕНИК, **, Кamenik ~ КАНАПИЦА, **, Kanapitsa ~ KОСТЕНИЦА, **, Kastenitsa ~ КОЛАНИ, **, Kolani ~ КОЛФАНОВО, **, Kolfanovo ~ КОНОПИНО, **, Konopina ~КОСКИНО, **, Koskina ~ КОЗЈАК, **, Koziakos ~ ЛИВАДИ, Λιβάδια, Livadia ~ ЛИВАДИ, Λιβάδια, Livadia (на Крит) ~ ГРАБОВО, **, Gribovo ~ MЕЦОВО, Μέτσοβο, Metsovo ~КЕРАМИЦА, Κεραμιτσα, Keramitsa ~ ПЕШТА, **, Pesta ~ ТЕРОВО, **, Terovo ~ ДОМНИШТА, **, Domnista ~ ОРАХОВО, Αράχωβα, Arahova ~ МЕДЕНИЦА, **, Mendenitsa ~ВОДОНИЦА, **, Vodonitsa ~ ВЕЛЕСТИНО, Βελεστίνο, Velestino ~ СТЕНИ, Στενη, Steni ~ СТРАВА, **, Strava ~ ДЕРВЕН, Δερβενι, Derveni ~ ГРАНИЦА, Γρανιτσα, Granitsa ~ДРОМИЦА, Δρομιτσα, Dromitsa ~ АНДИНИЦА, **, Andinitsa ~

Инаку ова се само дел од топонимите кои се насилно променети во Егејскиот дел од Македонија од страна на Фашистичка Грција

loading...

За makedon

Проверете исто така

Драган Китаноски, етнолог, кој направил истражување за демографскиот состав на населението во Грција во последниве …

Нема рецензии се уште. Биди прв кој ќе остави рецензија.

Остави одговор

Вашата емаил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се маркирани со *

Translate »